rus | ukr
вул. Щорса, 34
(044)337-15-05

Новини

Важливо! Зміни до закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

27.01.16

З 01 січня 2016 року Законом України «Про внесення змін до закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – ), Закон України «Про внесення змін до закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» викладено в новій редакції.

На виконання вимог вказаного закону Кабінетом Міністрів України 25 грудня 2015 року прийнято Постанову № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (набула чинності 01 січня 2016 року), якою затверджений . та (далі – ).

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника. Нотаріус або його помічник за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та роздруковує заяву у двох примірниках, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) та нотаріус або його помічник, який сформував таку заяву, проставляють підписи. Один примірник заяви надається заявникові, а другий долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав.

Після проставлення підписів на заяві нотаріус або його помічник реєструє заяву в базі даних заяв. Моментом прийняття заяви вважається дата і час її реєстрації у базі даних заяв.

Під час формування та реєстрації заяви у базі даних заяв нотаріус або його помічник встановлює особу заявника, що здійснюється за документами, що посвідчує таку особу.

Разом з заявою заявник подає оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації, та документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, у разі, якщо заявник не звільнений від сплати таких платежів.

З поданих оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник виготовлює електронні копії таких документів шляхом їх сканування, які долучаються до заяви, зареєстровані у базі даних заяв.

За результатами розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, нотаріус та реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації. Рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації за умови вчинення дій прийняття нотаріусом у будь-який час до закінчення строку державної реєстрації прав, встановленого ст. 19 .

На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень нотаріусом вносяться відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Після внесення відомостей до Державного реєстру прав нотаріус за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує інформацію з нього.

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням заявника може бути надана у паперовій формі нотаріусом або реєстратором, або його помічником з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено реєстраційний збір, шляхом її друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210*297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки нотаріуса.

Документи та/або відомості, сформовані нотаріусом за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, а також електронні копії оригіналів документів, поданих для державної реєстрації прав, виготовлені шляхом сканування та долучені до відповідної заяви, зберігаються в електронній формі у цьому Реєстрі.

Також слідує зазначити, що Порядком доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Постанова №1127) встановлено, що інформації з Державного реєстру прав надається в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру та забезпечується за допомогою програмних засобів його ведення шляхом здійснення нотаріусом під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, завантаження та перегляду інформації з Державного реєстру прав в електронній формі для її подальшого використання, у тому числі друку.

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням нотаріуса може бути отримана у паперовій формі шляхом її друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах форматом А4 (210*297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки.

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій або електронній формі має однакому юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

Разом з тим, повідомляємо, що видача будь-яких документів державним реєстратором у паперовій формі на новостворене майно – не передбачено чинним законодавством. Зареєстроване право власності Ви у будь-який момент можете перевірити за наступним посиланням: